Avainsanat

,

Kunnilla on tammikuussa julkaistun selvityksen perusteella 535 eri tehtävää. Selvitysaineiston käsittelyn jälkeen uusia tetäviä kunnille lienee tullut noin 30, eli 600 kunnan tehtävää mennee rikki pikapuolin. Jokaista tehtävää kohti on vähintään yksi sitä määrittävä laki. Pääsääntöisesti kunkin tehtävän oikein ja pilkulleen suorittamisessa joutuu huomioimaan pirunmoisen määrän lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä, kunnan omia sääntöjä jne…

Omalta osaltani yhden pienehkön kunnan vain teknisestä toimesta vastaavana joutuu tunnustamaan, että pykäläviidakossa tekee välillä tiukkaa vain rakennus/kiinteistöalan DI-koulutuksella ja toimialakokemuksella.
Arvoisat kansanedustajat tuntuvat (usein primus motorina EU) uskovan uuden ja aina vain kattavamman lainsäädännön tuottavan aina vain paremman yhteiskunnan. Alemman tason säädöksiä pukkaa vielä siihen päälle kerrannaismäärän. Itse rohkenen epäillä, että säädöstiedostojen teratavumäärän (ml. kuntien tehtävät ja niitä koskevat säädökset) kasvattaminen ei ole yleispätevä ratkaisu kaikkiin yhteiskunnassa jossain mielessä ongelmallisiin seikkoihin.

Kuntienkin takkaa kasvattaa osaltaan se, että kunta-asoiden kokonaisuudesta saadaan vaikeaselkoinen tekemällä kunnan vastuualueet ja niitä koskevat säädökset niin laajoiksi ja moniuloitteiseksi, ettei niitä ole yksittäisen fiksunkaan ( 😉 ei toki koske allekirjoittanutta) viranhaltijan kohtuudella mahdollisuus tarkasti hallita edes toimialoittain.