Avainsanat

Tämä postaus on jatkoa eiliselle blogipäivitykselle, ja käsittelee keinoja varmistaa laadukas palveluntuotanto julkisena hankintana hankittavaan palveluun. Alussa on Soininvaaran blogin keskustelussa esiin tullut lainaus nimimerkki ”Liian vanhan” kommentista ja jatkona oma kommenttini siihen.

Liian vanha:
”Ja asiakasvastuussa olevan organisaation on valvottava,että palvelutuottaja toimii asianmukaisesti ja ellei toimi niin lentää ulos seuravalla kierroksella”

Jouni Martikainen:

Ymmärrykseni mukaan julkinen hankintayksikkö EI kylläkään voi seuraavalla hankintakierroksella:

a. rajata pois aiemmin ongelmalliseksi kokemaansa toimittajaa
b. huomioida aiempaa huonoa kokemustaan kyseisestä palveluntuottajasta huonommilla ao. tarjoajan tarjouksen vertailupisteillä

Se EI kuitenkaan estä tilaajaajan tarpeiden mukaista palvelunhankintaa. Keskeiset keinot ovat:

1. Palvelutuotannon sopimuksen mukainen sisältö varmistetaan laatutasopoikkeamien TUNTUVILLA sopimussakoilla

2. Sopimuksen katvealueiden täydentäminen varmistetaan sisällyttämällä sopimukseen palveluntuottajalle velvoite tuottaa kohtuuhintaisesti sopimussisältöä täydentäviä palveluita sopimukseen sisällytetyillä yksikköhinnoilla.
2.1. Kohdan 2. mukaisten yksikköhintojen muodostumisen kohtuullisuus varmistetaan edellyttämällä niiden antamista palvelunhankinnan tarjouksen yhteydessä, sekä huomioimalla ao. yksikköhinnat omalla painoarviollaan tarjousten vertailussa.

Kohdan 1 mukainen sopimussisältö ei toki ole tilaajalle ilmainen lounas, vaan fiksut palveluntuottajat arvioivat ao. riskin tarjoukseensa sisältyväksi. Mutta ne tarjoajat, jotka tarjoaisivat rimaa hipoen, joutuvat huomioimaan riskin suuremmaksi (=kalliimmaksi) ja korkeaa laatua tarjoavat voivat arvioida sopimussakkojen riskin pienemmäksi. Tämä parantaa laadukkaiden tarjousten hintakilpailukykyä.