Avainsanat

,

Teppo Valtanen (HS Mielipide 9.2.) kysyy mihin Sveitsi tarvitsee asevelvollisuutta, kun siihen ei kerta kohdistu mitään realistista sodan uhkaa. Sveitsin, eikä myöskään Suomen, puolustusvoimien tarpeellisuus ei ole riippuvainen siitä kohdistuuko maahan tämän hetken ympäristössä sodan uhkaa, vaan puolustusvoimat pitää olla mahdollisesti täysin muuttuvaa tilannetta varten. Kuka olisi uskonut 1980-luvulla, että Euroopassa soditaan 1990-luvulla niin kuin entisen Jugoslavian alueella sodittiin? Valitettavasti äärimmäisissä olosuhteissa aseet ja aseisiin turvautujat edelleen ratkaisevat ketkä milläkin alueella ovat vallassa. ETYK-alueella näin kävi viimeksi muutama vuosi sitten Georgian sodassa.

Asevelvollisuusarmeija on kansanvaltainen tapa tuottaa koko valtakunnan alueen puolustamiseen uskottavasti kykenevät puolustusvoimat. Asevelvollisuusarmeijassa aseet ovat viimekädessä tavallisten kansalaisten käsissä heidän puolustaessaan omaa yhteisöään. Lähtökohta poikkeaa suureesti tilanteesta, jossa sotilaallinen turvallisuus on ulkoistettu pois kansalaisten omalta vastuulta palkka-armeijalle.

Vaikka juuri nyt Suomi tai Sveitsi ei olekaan sodan uhan alla, niin riittävän kokoisten puolustusvoimien ylläpitäminen on kuitenkin ehdottomasti kauskantoista viisautta ja se onkin toistaiseksi ymmärretty kummassakin edellä mainituissa maassa toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Mikäli turvallisuuspoliittinen tilanne äkkiä muuttuukin, ei koko valtakunnan aluetta uskottavasti puolustavia puolustusvoimia pystytä luomaan nopeasti pienen palkka-armeijan pohjalta eikä pelkästään pieni palkka-armeija pysty koko maata puolustamaan. Todella pahassa tilanteessa on turha luottaa siihenkään, että muut omia miehiään uhraten meitä puolustaisivat. Kuten jo Augustin Ehrensvärd aikanaan Suomenlinnan kivitauluihin kirjoitti: ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun.”

(Yllä oleva teksti on Helsingin Sanomiin lähettämäni mielipidekirjoitus, joka on julkaistu lehden paperiversiossa hieman stilisoituna tänään 10.2.2012)