Kongressi voi lailla säätää sekä presidentin että varapresidentin erottamisen, kuoleman, eron tai kyvyttömyyden varalta, mikä virkamies on silloin presidentti tai, jos hän on kyvytön, toimii presidenttinä, ja tämä virkamies on tai toimii presidenttinä sen mukaisesti, kunnes presidentti valitaan tai …

Kuka voi erottaa presidentin virastaan?

Presidentin syytteeseenpanoa koskevissa oikeudenkäynneissä puheenjohtajana toimii Yhdysvaltain päällikkötuomari. Perustuslain mukaan tuomio edellyttää senaatin kahden kolmasosan ääntä, ja tuomitun virkamiehen rangaistus on viraltapano.

Voiko kongressi erottaa presidentin ja varapresidentin?

Kongressin ehdottamassa 25. lisäyksessä, jonka osavaltiot ratifioivat presidentti John F. Kennedyn murhan jälkeen, säädetään menettelyistä, joilla presidentti tai varapresidentti korvataan kuoleman, erottamisen, eron tai toimintakyvyttömyyden sattuessa.

Mitä pitää tapahtua kongressissa, jotta presidentti voidaan erottaa virastaan?

Parlamentin on asetettava presidentti syytteeseen yksinkertaisella enemmistöllä, ja senaatin on tuomittava presidentti kahden kolmasosan enemmistöllä.

Onko kongressi koskaan erottanut presidenttiä?

Neljättä presidenttiä, Richard Nixonia, vastaan aloitettiin syytteeseenpanomenettely, joka eteni valiokunnasta, mutta Nixon erosi ennen kuin varsinainen keskustelu edustajainhuoneen lattialla alkoi. Tähän mennessä senaatti ei ole erottanut viralta yhtään presidenttiä, jota edustajainhuone on asettanut syytteeseen.

Kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan presidentin viraltapanoon?

Perustuslain mukaan syytteeseen asetetun henkilön tuomitseminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä. Senaatti antaa tuomion päätöksestään, olipa se sitten tuomitseva tai vapauttava, ja jäljennös tuomiosta jätetään valtiosihteerille.

Mitä 25. lisäys tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna?Puheenjohtajan ollessa erovuorossa tai hänen kuollessaan tai erotessaan varapuheenjohtajasta tulee puheenjohtaja.

Mikä on perustuslain 27. lisäys?

Muutoksessa säädetään seuraavaa: ”Mikään laki, joka muuttaa senaattoreiden ja edustajien korvauksia, ei tule voimaan ennen kuin edustajien vaalit on pidetty.”Mitä on tapahduttava kongressissa, jotta presidentti voidaan erottaa virastaan quizlet?

Mitä pitää tapahtua kongressissa, jotta presidentti voidaan asettaa syytteeseen ja erottaa virastaan? Edustajainhuoneen on asetettava presidentti syytteeseen yksinkertaisella enemmistöllä, ja senaatin on tuomittava presidentti kahden kolmasosan enemmistöllä.

Miten kongressi voi erottaa presidentin quizlet?

4) Presidentti voidaan erottaa virasta asettamalla edustajainhuone ja senaatti syytteeseen ja tuomitsemalla hänet ”maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista”.

Kuka voi erottaa Yhdysvaltain varapresidentin?

Yhdysvaltain perustuslaki antaa kongressille valtuudet erottaa Yhdysvaltain varapresidentti virastaan kahdessa eri menettelyssä.

Mikä on Yhdysvaltojen 45. lisäys?Tarkistuksen teksti on kokonaisuudessaan seuraava: Jakso 1 – Jos presidentti erotetaan virastaan tai jos hän kuolee tai eroaa virastaan, varapuheenjohtajasta tulee presidentti.

Mikä on 30. muutos?

Sotilasta ei saa rauhan aikana majoittaa mihinkään taloon ilman omistajan suostumusta, eikä sodan aikana, vaan ainoastaan laissa säädetyllä tavalla.

Mitä tarkistuksessa 12 sanotaan?

Valitsijamiehet kokoontuvat osavaltioissaan ja äänestävät vaaleilla presidentin ja varapresidentin, joista ainakin yksi ei saa asua samassa osavaltiossa heidän kanssaan –

Kuka voi asettaa presidentin syytteeseen Quizlet?

Edustajainhuone voi nostaa syytteen presidenttiä (ja muita siviilivirkamiehiä) vastaan ”maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista”. Syytteen nostaminen edellyttää edustajainhuoneen yksinkertaista enemmistöäänestystä. 3. Jos edustajainhuone äänestää syytteeseenpanon puolesta, syytetty presidentti joutuu senaatin tuomittavaksi.

Mikä ääni tarvitaan presidentin tuomitsemiseen ja erottamiseen quizlet?Mikä marginaali tarvitaan presidentin tuomitsemiseen ja erottamiseen? ⅔ ääntä. Millä elimellä on valta hyväksyä tai hylätä presidentin nimitys korkeimpaan oikeuteen? Senaatti.

Mitkä hallituksen virkamiehet voivat syyttää presidenttiä quizlet?

(1) Edustajainhuoneella on valtuudet asettaa presidentti tai varapresidentti syytteeseen ”maanpetoksesta, lahjonnasta tai muista korkeista rikoksista ja rikkomuksista”. (2) Oikeudenkäynti käydään senaatissa. Ylituomari toimii oikeudenkäynnin puheenjohtajana. Tuomio edellyttää 2/3-ääntä.

Kenestä tulee presidentti, jos presidentti ja varapresidentti erotetaan virastaan?

Jos presidentti kuolee, eroaa tai erotetaan virastaan, varapresidentistä tulee presidentti loppukaudeksi. Jos varapresidentti on estynyt, presidenttinä toimii edustajainhuoneen puhemies.

Miten kongressi voi kumota presidentin veto-oikeuden?

Kongressi voi kumota veto-oikeuden hyväksymällä lain kahden kolmasosan äänin sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. (Tavallisesti laki hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä.) Tällä tarkistuksella estetään presidenttiä estämästä lakia, vaikka se saisi merkittävää kannatusta.

Miten 25. lisäys toimii?

Sen mukaan varapresidentti voi yhdessä ”toimeenpanevien ministeriöiden johtavien virkamiesten tai muiden kongressin lailla säätämien elinten enemmistön” kanssa antaa kirjallisen julistuksen, jonka mukaan presidentti on kykenemätön hoitamaan tehtäviään.

Mitä tapahtuu, jos varapresidentti erotetaan virastaan?2 jakso. Aina kun varapresidentin virka on avoinna, presidentti nimittää varapresidentin, joka astuu virkaansa sen jälkeen, kun kongressin molempien kamarien enemmistö on vahvistanut sen.

Kuka voi erottaa Yhdysvaltain varapresidentin?

Yhdysvaltain perustuslaki antaa kongressille valtuudet erottaa Yhdysvaltain varapresidentti virastaan kahdessa eri menettelyssä.

Kuka on neljäntenä presidenttiehdokkaana?

Jos presidentti eroaa tai kuolee, ulkoministeri on varapresidentin, edustajainhuoneen puhemiehen ja senaatin puhemiehen jälkeen neljäntenä. Kansakunnan historiassa on ollut 71 ulkoministeriä.

Mikä on Yhdysvaltojen 24. lisäys?

Yhdysvaltojen perustuslain kahdeskymmenes neljäs lisäys (lisäys XXIV) kieltää sekä kongressia että osavaltioita asettamasta liittovaltion vaaleissa äänioikeuden saamisen ehdoksi äänestysveron tai muunlaisen veron maksamista.

Mikä on 14. lisäys?Mikään osavaltio ei saa säätää tai panna täytäntöön lakia, joka rajoittaa Yhdysvaltojen kansalaisten erioikeuksia tai vapauksia; eikä mikään osavaltio saa riistää keneltäkään henkilöltä henkeä, vapautta tai omaisuutta ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä; eikä kieltää keneltäkään sen lainkäyttövaltaan kuuluvalta henkilöltä yhtäläistä lain suojaa.

Ketä 14. lisäys koskee?

Yhdysvaltain perustuslain 14. lisäys, joka ratifioitiin vuonna 1868, myönsi kansalaisuuden kaikille Yhdysvalloissa syntyneille tai siellä kansalaistetuille henkilöille – myös entisille orjuutetuille – ja takasi kaikille kansalaisille ”yhtäläisen lainsuojan”. Se oli yksi kolmesta jälleenrakennuskauden aikana hyväksytystä lisäyksestä, joiden tarkoituksena oli orjuuden poistaminen.

Mikä on perustuslain 27. lisäys?

Muutoksessa säädetään seuraavaa: ”Mikään laki, joka muuttaa senaattoreiden ja edustajien korvauksia, ei tule voimaan ennen kuin edustajien vaalit on pidetty.”

Mikä on 30. muutos?Sotilasta ei saa rauhan aikana majoittaa mihinkään taloon ilman omistajan suostumusta, eikä sodan aikana, vaan ainoastaan laissa säädetyllä tavalla.

Mitä tarkistuksessa 12 sanotaan?

Valitsijamiehet kokoontuvat omissa osavaltioissaan ja äänestävät vaaleilla presidentin ja varapresidentin, joista ainakin yksi ei saa asua samassa osavaltiossa heidän kanssaan –

Mitä tarkistuksessa 11 sanotaan?

Yhdysvaltojen tuomiovallan ei katsota ulottuvan mihinkään oikeudenkäyntiin, jonka toisen valtion kansalaiset tai minkä tahansa vieraan valtion kansalaiset tai alamaiset ovat aloittaneet tai nostaneet Yhdysvaltoja vastaan.

Mikä on 13. lisäys yksinkertaistaen?

Kongressin 31. tammikuuta 1865 hyväksymä ja 6. joulukuuta 1865 ratifioima 13. lisäys lakkautti orjuuden Yhdysvalloissa ja määrää, että ”orjuutta tai tahdonvastaista orjuutta, paitsi rangaistuksena rikoksesta, josta asianosainen on asianmukaisesti tuomittu, ei saa olla olemassa Yhdysvalloissa, eikä”.

Miksi 12. muutos on tärkeä?

Kongressin 9. joulukuuta 1803 hyväksymässä ja 15. kesäkuuta 1804 ratifioimassa 12. lisäyksessä säädettiin presidentin ja varapresidentin erillisistä äänistä vaalilautakunnassa ja korjattiin aikaisemman vaalijärjestelmän heikkoudet, jotka olivat syynä vuoden 1800 kiisteltyihin presidentinvaaleihin.