Päätöslauselma. Erityinen lausuma tai kysymys, josta keskustellaan. Päätöslauselmat ovat yleensä poliittisia, tosiasioita tai arvoja koskevia lausumia.

Mikä on päätöslauselma puheessa?

Kaikkien puheenvuorojen, väittelyn, neuvottelujen ja ryhmätyön on tarkoitus johtaa päätöslauselmaan, joka sisältää kaikki ehdotetut ratkaisut ongelmaan.

Miksi kutsutaan keskustelun kahta puolta?

Väitteen puolta kutsutaan myöntöpuoleksi tai Aff, ja vastakkaista puolta kutsutaan kieltopuoleksi tai Neg. Kumpikin puoli on kahden väittelijän muodostama joukkue, joten väittelyyn osallistuu neljä henkilöä (tuomaria ja yleisöä lukuun ottamatta).

Mikä on päätöslauselma CX-keskustelussa?

Päätöslauselman tulkinta
Yksi ryhmä ottaa myönteisen kannan ja vastaa päätöslauselman puolustamisesta ja tukemisesta. Toinen ryhmä ottaa kielteisen kannan ja vastaa myönteisen kannan kumoamisesta, mikä voidaan tehdä monin strategisin tavoin.

Miksi keskustelun otsikoissa käytetään resoluutiota?

Sanan ”resoluutio” tai ”resolved” sanominen on itse asiassa lyhenne termistä ”päätöslauselma”, joka on kuin sanoisi ”päätöslauselmaesitys”. ’ Jos keskustelet jostakin aiheesta, kuvittele, että kannatat esitystä, joka hyväksytään jonkinlaisessa äänestyksessä.

Miten kirjoitat päätöslauselman keskustelua varten?

Kuinka keskustella päätöslauselmista

 1. Valtio riippumatta siitä, kannatko päätöslauselmaa.
 2. Valitse 3 operatiivista lauseketta väitteesi tukemiseksi.
 3. Kannusta komiteaa äänestämään päätöslauselman puolesta tai vastaan.

  Miten keskustelu lopetetaan?  Keskustelun päätöspuheenvuoro. Kirjoita vahva johtopäätös. Lopussa sinun tulisi toistaa yleinen kantasi aiheeseen vahvistaaksesi kantaasi. Lopuksi kannattaa kertoa aikomuksestasi tehdä jotakin ja esittää myös vahva vetoomus toimintaan.  Mikä on tosiseikkoja koskeva päätöslauselma?

  Tosiasiaratkaisut esittävät väitteen todellisuuden testattavasta piirteestä. ”Fossiiliset polttoaineet ovat vanhentuneita 50 vuodessa.” ”Terrorismin vastainen sota on voitettavissa.” Tosiasiapäätelmät eivät välitä siitä, kuinka paljon jokin asia on arvokas.

  Mikä on keskustelun järjestys?

  Viralliseen väittelyyn osallistuu yleensä kolme ryhmää: yksi ryhmä, joka kannattaa päätöslauselmaa (kannattajaryhmä), yksi ryhmä, joka vastustaa päätöslauselmaa (vastaryhmä), sekä ryhmät, jotka arvioivat todisteiden ja perustelujen laatua sekä väittelyssä suoriutumista.

  Mitä K tarkoittaa keskustelussa?

  Kritiikki (saksankielisestä sanasta Kritik, joka tarkoittaa ”kritiikkiä” tai ”kritiikkiä”) on poliittisessa keskustelussa käytetty argumenttimuoto, jossa kyseenalaistetaan vastapuolen tietty ajattelutapa tai oletus, usein kriittisen teorian näkökulmasta.

  Mitkä ovat keskeisiä termejä keskustelussa?

  Väite – väittelytapaus järjestetään väitteisiin (väitteisiin, jotka esitetään päätöslauselman puolesta tai sitä vastaan), jotka yleensä ilmaistaan yhdellä toteavalla lauseella. Cross Examination – ristikuulustelu – kuulustelujakso. Vastaväittely – vastapuolen väittelijän/-väittelijöiden väitteitä vastaan hyökätään suoraan.

  Onko ratkaistu merkitys?  1 : käsitellä menestyksekkäästi : selvittää ratkaista riita. 2a : julistaa tai päättää virallisella päätöslauselmalla ja äänestyksellä. b : muuttaa päätöslauselmalla tai virallisella äänestyksellä talo päätti itsensä valiokunnaksi. intransitiivinen verbi. : muodostaa päätöslauselma.

  Miten keskustelu aloitetaan?

  Paras tapa aloittaa keskustelu on aloittaa se rohkealla retorisella kysymyksellä, koskettavalla henkilökohtaisella tarinalla, joka liittyy väitteeseesi, tai järkyttävällä tilastolla. Kun olet saanut yleisön huomion, määrittele keskeiset termit, joita käytät väittelyssä, ja tee yhteenveto asiastasi.

  Mistä minun pitäisi keskustella?

  Keskusteluaiheiden pääluettelo

  • Kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus omistaa aseita.
  • Kuolemanrangaistus pitäisi poistaa.
  • Ihmisten kloonaus pitäisi laillistaa.
  • >

  • Kaikki huumeet pitäisi laillistaa.
  • Eläinkokeet pitäisi kieltää.
  • Nuoria tulee kokeilla ja kohdella aikuisina.
  • Ilmastonmuutos on suurin uhka ihmiskunnalle nykyään.

  Mikä on rakentavaa keskustelussa?  Rakentava keskustelu, kommentti tai lähestymistapa on hyödyllinen ja hyödyllinen pikemminkin kuin kielteinen ja hyödytön.

  Mikä on väittelyssä myönteistä?

  Kussakin väittelyssä on kaksi kolmen puhujan ryhmää. Joukkuetta, joka puolustaa aihetta, kutsutaan myöntäväksi. Joukkuetta, joka argumentoi aihetta vastaan, kutsutaan kielteiseksi. Kukin puhuja puhuu kerran tietyn ajan.

  Mikä on at keskustelussa?

  Lisäosa. Lisäosa on ylimääräinen positiivinen etu, jonka joukkueet voivat lukea 2AC:ssa. Lisäetuudet ovat yleensä hyvin lyhyitä – kaksi korttia. Ensimmäinen kortti on yleensä jättimäinen vaikutuskortti ja toinen kortti on kortti, joka selittää, miten myöntöväite välttää vaikutuksen.

  Mitkä ovat keskustelun neljä osatekijää?

  Sen sijaan argumentoinnissa tutkitaan päättelyn viestinnällisiä näkökohtia. Argumentit voidaan jakaa neljään yleiseen osaan: väite, syy, tuki ja oikeutus.

  Mitä Inherency tarkoittaa keskustelussa?

  Miten määritellä päätöslauselma keskustelussa

  Mitkä ovat väittelyn osat?  Tämä on malli, jota sinun tulisi yrittää seurata:

  • Snappy Intro.
  • Ensimmäinen argumentti (PEE)
  • Toinen argumentti (PEE)
  • Snappy Outro.

  Mitkä ovat keskustelun tärkeimmät osat?

  Useimmissa väittelyissä on kuitenkin samat pääkohdat: avauspuheenvuorot, vastaväitteet, kysymys- ja vastausvuorot – joita joskus kutsutaan ristikuulusteluiksi – ja loppupuheenvuorot.

  Mitä rooleja väittelyjoukkueessa on?

  Väittelyssä on kaksi kolmen puhujan ryhmää – myöntävä ja kieltävä ryhmä – jotka väittelevät aiheesta, jota kutsutaan esitykseksi tai kysymykseksi. Käytämme tässä oppaassa koko ajan termiä ”esitys”. Myönteinen joukkue ottaa esityksessä ehdotetun kannan ja esittää perusteluja sen tueksi.

  Mikä on väittelyn rakenne?  Keskustelun rakenne
  Viralliseen väittelyyn osallistuu yleensä kolme ryhmää: yksi ryhmä, joka tukee päätöslauselmaa (puoltava ryhmä), yksi ryhmä, joka vastustaa päätöslauselmaa (vastajoukkue), ja ne, jotka arvioivat todisteiden ja argumenttien laatua ja esitystä väittelyssä.

  Mitkä ovat väittelyn viisi vaihetta?

  Viisi vaihetta ovat seuraavat:

  • Johdanto. Ilmaise viestisi ja miksi se on tärkeä yleisöllesi ja itsellesi.
  • Tosiasia. Hajottaa väitteen yleinen väitöskirja pienempiin osiin. …
  • Vahvistus tai todiste. …
  • Palauta. …
  • Johtopäätös.


  Mitä ensimmäinen puhuja sanoo väittelyssä?  Ensimmäinen puhuja (myöntävästi): Ensimmäisen puhujan on esiteltävä keskustelu kokonaisuudessaan, ei vain oman ryhmänsä puolta. Tämä tarkoittaa, että hänen on esitettävä MÄÄRITELMÄ (eli määriteltävä keskeiset termit ja koko aihe mahdollisimman järkevällä tavalla).

  Mitkä ovat viisi peruskeskustelutaitoa?

  Keskustelutaidot

  • Tyyli on tapa, jolla kommunikoit argumenttejasi. Tämä on. …
  • 1.1 nopeus: Puhu vauhdilla, joka on riittävän nopea kuulostaa älykkäältä ja antaa sinulle aikaa sanoa mitä haluat, mutta riittävän hidas ymmärtääksesi helposti. …
  • 1.2 Ääni: …
  • 1.3 Volume: …
  • 1.4 Sanakirja:
  • 1.5 Kieli: …
  • 1.6 Selkeys: …
  • 1,7 sujuvuus:

  Keskustelun tekemiset ja tekemättä jättämiset?

  Älä käytä puheessasi vääriä faktoja.  1 vastaus

  • Puke aina muodollisia vaatteita.
  • Yritä saapua tapahtumapaikalle kymmenen minuutin kuluessa ennen varsinaista aikaa.
  • Vahvista sijaintisi ennen keskustelun alkamista.
  • Tarkista kaikki tietosi virallisesta tulostaulukosta.
  • Asetu ajanottajan eteen. ja puheenjohtaja.
  • Aplodit jokaiselle osallistujalle.

  Mikä tekee hyvästä väittelijästä hyvän?

  Hyvä väittelijä edellyttää tosiasioiden ja asioiden hallintaa sekä kykyä koota ne yhteen johdonmukaisesti ja vakuuttavasti. Se edellyttää myös argumenttien nopeaa mukauttamista ja nopeaa reagointikykyä, mikä on hyvä taito johtajille, joiden on tehtävä nopeita mutta tietoon perustuvia päätöksiä.

  Mitä tuomarit katsovat väittelyssä?

  Hyvän tuomarin ominaisuuksia ovat: Puolueeton ja ennakkoluuloton – ei tuomitse joukkueita sen perusteella, keitä ne ovat tai minkä puolen aihealueesta ne ovat saaneet. Tarkkaavainen ja puolueeton – halukas kuuntelemaan tarkkaan, mitä väittelyn aikana sanotaan, eikä tuo omia näkemyksiään ja analyysejään väittelyyn.

  Miten tuomaria tervehditään väittelyssä?

  Kuinka aloittaa keskustelun tervehdys (esimerkit)

 4. Hyvää huomenta kaikille täällä oleville. …
 5. Huomenta kunnioitetut tuomariston jäsenet, opettajat ja rakkaat ystäväni. …
 6. ’Hyvää iltaa arvostetut tuomarit, arvokkaat vastustajani, tiedekunnan jäsenet ja yleisö, minä (nimi) ilmaisee täten kiitokseni kiinnostuksestasi (aihe).
 7. Miten väittelystä saadaan pisteet?

  National Speech & Debate Association määrittelee poliittisen väittelyn pisteytyksen kolmeen eri luokkaan – sisältöön, tyyliin ja strategiaan. Kutakin näistä osa-alueista painotetaan, ja ne tuottavat yhteensä 60-80 pistettä väittelijää kohti kustakin alkupuheenvuorosta. Vastausta sen sijaan pisteytetään vain 30-40 pisteen välillä.

  Miten keskustelu aloitetaan?

  Paras tapa aloittaa keskustelu on aloittaa se rohkealla retorisella kysymyksellä, koskettavalla henkilökohtaisella tarinalla, joka liittyy väitteeseesi, tai järkyttävällä tilastolla. Kun olet saanut yleisön huomion, määrittele keskeiset termit, joita käytät väittelyssä, ja tee yhteenveto asiastasi.