Osallistujia olivat Kiina, Neuvostoliitto, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Yhdysvallat, Vietnamin demokraattinen tasavalta, Vietnamin tasavalta (eli Etelä-Vietnam), Laosin kuningaskunta ja Kambodžan kuningaskunta.

Mitkä maat olivat mukana Geneven sopimuksessa?

Geneven sopimukset, kokoelma Indokiinaa koskevia asiakirjoja, jotka on laadittu 26.4.-21.7.1954 pidetyssä Geneven konferenssissa, johon osallistuivat Kambodžan, Kiinan kansantasavallan, Ranskan, Laosin, Ison-Britannian, Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton, Vietminhin (eli Pohjois-Vietnamin) ja Vietnamin kansan edustajat.

Noudattavatko kaikki maat Geneven yleissopimusta?

Ainoastaan valtiot voivat liittyä kansainvälisiin sopimuksiin ja siten Geneven yleissopimuksiin ja niiden lisäpöytäkirjoihin. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus sitoo kuitenkin kaikkia aseellisen selkkauksen osapuolia – valtioita tai valtiosta riippumattomia toimijoita.

Kuinka monta maata allekirjoitti ensimmäisen Geneven yleissopimuksen?

12 kansakuntaa
Lokakuussa 1863 edustajat 16 maasta sekä sotilaslääkintähenkilöstö matkusti Geneveen keskustelemaan sodan aikaisen humanitaarisen sopimuksen ehdoista. Kokouksesta ja sen tuloksena syntyneestä 12 maan allekirjoittamasta sopimuksesta tuli ensimmäinen Geneven yleissopimus.

Kuinka moni maa noudattaa Geneven yleissopimusta?

196 valtiota
Vuoden 1949 neljä yleissopimusta on ratifioinut 196 valtiota, mukaan lukien kaikki YK:n jäsenvaltiot, YK:n tarkkailijat Pyhä istuin ja Palestiinan valtio sekä Cookinsaaret.

Onko Ukraina allekirjoittanut Geneven yleissopimuksen?

Sotavangit kuuluvat nimenomaisesti kolmannen Geneven yleissopimuksen piiriin, joka laadittiin vuonna 1949 korvaamaan vanha, vuonna 1929 tehty sotavankisopimus toisen maailmansodan kauheiden opetusten jälkeen. Sekä Venäjä että Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mikä tarkoittaa, että ne ovat luvanneet noudattaa sitä kaikissa olosuhteissa.

Rikkooko Venäjä Geneven sopimusta?Venäjä on sodan uhrien suojelua koskevien Geneven yleissopimusten osapuoli. Sen asevoimat ja sen tukemat terroristiryhmät rikkovat kuitenkin edelleen järjestelmällisesti ja uhmakkaasti kansainvälistä humanitaarista oikeutta Ukrainassa.

Onko Yhdysvallat koskaan rikkonut Geneven sopimusta?

tämä oli ensimmäinen monista tapauksista, joissa näin Yhdysvaltojen joukkojen rikkovan Geneven sopimusta.” Hallinnan takaisin saamiseksi erääseen rakennukseen hyökättiin. Yli 100 vankia kuoli, ja kommunistisotilaat murhasivat kollegojaan, jotka yrittivät antautua.Onko Kiina allekirjoittanut Geneven yleissopimuksen?

Intia ja Kiina ovat allekirjoittaneet vuoden 1949 Geneven yleissopimukset, jotka koostuvat neljästä kansainvälisestä sopimuksesta, yhdessä kansainvälisen yhteisön jäsenten kanssa.

Mitä tapahtuu, jos jokin maa rikkoo Geneven sopimusta?

Geneven yleissopimus on normi, jonka mukaan vankeja ja siviilejä on kohdeltava sodan aikana. Asiakirjassa ei ole määräyksiä rangaistuksista, mutta rikkomukset voivat aiheuttaa moraalista paheksuntaa ja johtaa kauppapakotteisiin tai muihin taloudellisiin vastatoimiin rikkomuksen tehnyttä hallitusta vastaan.

Mitkä maat eivät noudata Geneven sopimusta?

Vatikaani ja Cookinsaaret.

Keitä Geneven yleissopimus ei koske?Laiton taistelija, laiton taistelija tai etuoikeudeton taistelija/sotilas on henkilö, joka osallistuu suoraan aseelliseen selkkaukseen sodan lakien vastaisesti ja jota Geneven yleissopimukset eivät näin ollen suojele.

Onko Geneven yleissopimus maailmanlaajuinen?

Neljässä Geneven yleissopimuksessa, joista kaikki maat ovat sopineet, määrätään, miten sotilaita ja siviilejä olisi kohdeltava sodassa. Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat muodostavat nykyaikaisen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perustan, ja niissä määrätään, miten sotilaita ja siviilejä olisi kohdeltava sodan aikana.

Mitä tapahtuu, jos jokin maa ei noudata Geneven yleissopimusta?

Geneven yleissopimus on normi, jonka mukaan vankeja ja siviilejä on kohdeltava sodan aikana. Asiakirjassa ei ole määräyksiä rangaistuksista, mutta rikkomukset voivat aiheuttaa moraalista paheksuntaa ja johtaa kauppapakotteisiin tai muihin taloudellisiin vastatoimiin rikkomuksen tehnyttä hallitusta vastaan.

Onko Yhdysvallat koskaan rikkonut Geneven sopimusta?

tämä oli ensimmäinen monista tapauksista, joissa näin Yhdysvaltojen joukkojen rikkovan Geneven sopimusta.” Hallinnan takaisin saamiseksi erääseen rakennukseen hyökättiin. Yli 100 vankia kuoli, ja kommunistisotilaat murhasivat kollegojaan, jotka yrittivät antautua.

Mitkä ovat 11 sotarikosta?Rikokset ihmisyyttä vastaan

  • murha.
  • tuhottaminen.
  • orjuus.
  • karkottaminen.
  • Joukkoraiskaukset ja seksuaaliset raiskaukset orjuuttaminen sodan aikana.
  • muut epäinhimilliset teot.
  • poliittisista, rodullisista tai uskonnollisista syistä tapahtuva vaino minkä tahansa muun ihmisyyttä vastaan tehdyn rikoksen täytäntöönpanossa tai sen yhteydessä.