Kennedy omaksui keynesiläisen taloustieteen ja ehdotti veronalennuslakiehdotusta, joka hyväksyttiin vuoden 1964 verolakina (Revenue Act of 1964). Kennedy perusti myös rauhanturvajoukot ja lupasi laskeuttaa amerikkalaisen kuuhun, mikä kiihdytti avaruuskilpailua Neuvostoliiton kanssa.

Miten pohjoinen ja etelä keräsivät rahaa sisällissotaa varten?

Miten pohjoinen ja etelä keräsivät rahaa sisällissotaa varten?

Kuluttiko pohjoinen vai etelä enemmän rahaa sisällissodan aikana?

Kuluttiko pohjoinen vai etelä enemmän rahaa sisällissodan aikana?

Oliko pohjoisessa vai etelässä enemmän rahaa?

Oliko pohjoisessa vai etelässä enemmän rahaa?

Painettiinko konfederaation rahaa molemmin puolin?

Painettiinko konfederaation rahaa molemmin puolin?

Miten pohjoinen ja etelä ansaitsivat rahaa?

Miten pohjoinen ja etelä ansaitsivat rahaa?

Miten sota vaikutti taloudellisesti pohjoiseen ja etelään?Miten sota vaikutti taloudellisesti pohjoiseen ja etelään?

Millaista rahaa pohjoinen käytti sisällissodan aikana?

Millaista rahaa pohjoinen käytti sisällissodan aikana?Kuinka paljon rahaa pohjoinen menetti sisällissodassa?

Kuinka paljon rahaa pohjoinen menetti sisällissodassa?

Aiheuttiko raha sisällissodan?

Aiheuttiko raha sisällissodan?

Mikä oli suurin ero pohjoisen ja etelän välillä?

Mikä oli suurin ero pohjoisen ja etelän välillä?

Miksi pohjoisella oli taloudellisia etuja etelään verrattuna?Miksi pohjoisella oli taloudellisia etuja etelään verrattuna?

Mitä etelävaltiot tekivät rahasta?

Mitä etelävaltiot tekivät rahasta?

Mitkä ovat 3 tapaa, joilla pohjoinen hankki rahaa sodan rahoittamiseksi?

Mitkä ovat 3 tapaa, joilla pohjoinen hankki rahaa sodan rahoittamiseksi?

Mitä kahta tapaa unioni käytti varojen keräämiseen sisällissodan aikana?

Mitä kahta tapaa unioni käytti varojen keräämiseen sisällissodan aikana?

Mitkä ovat 2 tapaa, joilla etelävaltiot hankkivat rahaa sodan rahoittamiseksi?Mitkä ovat 2 tapaa, joilla etelävaltiot hankkivat rahaa sodan rahoittamiseksi?

Miten etelävaltiot saivat rahaa sodan aikana?

Miten etelävaltiot saivat rahaa sodan aikana?

Miksi etelävaltiot käyttivät paperirahaa?

Miksi etelävaltiot käyttivät paperirahaa?

Miten sota aiheutti etelän ihmisille rahanmenetyksiä?

Miten sota aiheutti etelän ihmisille rahanmenetyksiä?