Suurin ero Ateenan ja Spartan välillä on niiden hallitus, talous ja yhteiskunta. Kaupankäyntiin perustuvassa ateenalaisessa yhteiskunnassa arvostettiin taidetta ja kulttuuria, ja sitä hallitsi eräänlainen demokratia. Spartan yhteiskunta sen sijaan oli sotaisa yhteiskunta, jonka talous perustui maanviljelyyn ja valloitukseen. 8. marraskuuta 2019

Miten Sparta ja Ateena olivat samanlaisia?

Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla ne olivat samankaltaisia, oli niiden hallintomuoto. Sekä Ateenassa että Spartassa oli kansankokous, jonka jäsenet kansa valitsi. Spartaa hallitsi kaksi kuningasta, jotka hallitsivat, kunnes kuolivat tai heidät pakotettiin pois virasta. Ateenaa hallitsivat arkonit, jotka valittiin vuosittain.

Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on Spartan ja Ateenan välillä?

Ateenan ja Spartan välisiä yhtäläisyyksiä olivat muun muassa uskonnolliset käytännöt, työjärjestelmät ja hallintorakenne. Eroihin kuului Ateenan ja Spartan hallintotapa, oliko se keskitetty vai hajautettu ja oliko hallitus vaaleilla valittu vai ei.

Mitä yhteistä oli Ateenalla ja Spartalla quizlet?

Mitä yhteistä Ateenalla ja Spartalla oli keskenään? Molemmilla oli armeija ja ne olivat voimakkaita kaupunkivaltioita.

Oliko Ateenalla ja Spartalla sama uskonto?

He uskoivat moniin samoihin jumaliin kuin ateenalaisetkin; yksi merkittävä ero oli kuitenkin se, että spartalaiset eivät palvoneet Athenaa yhtä voimakkaasti. Spartalaiset palvoivat voimakkaasti Aresta, sodan jumalaa, ja Artemista, jumalattarta, joka oli…

Millä tavoin Ateena ja Sparta olivat samanlaisia quizlet?

Ne ovat samankaltaisia, koska molemmilla oli orjia, eivätkä naiset voineet osallistua hallintoon. Ne eroavat toisistaan, koska Ateena oli demokratia ja Sparta tiukasti hallinnoitu sotilasvaltio.

Puhuivatko Ateena ja Sparta samaa kieltä?Ei, he puhuivat eri muinaiskreikan murteita. Muinaiskreikan murre-erot ovat tunnettuja ja hyvin kartoitettuja.

Mistä Ateena ja Sparta tunnetaan?

Kaksi kaupunkivaltiota, jotka edustavat parhaiten kutakin hallintomuotoa, olivat Sparta (oligarkia) ja Ateena (demokratia). Ateena keskittyi enemmän kulttuuriin, kun taas Sparta keskittyi enemmän sotaan. Spartan oligarkiarakenne mahdollisti sen, että se pystyi pitämään sodan ensisijaisena tavoitteena.Oliko sekä Ateenalla että Spartalla orjia?

Ateenassa orjien huono kohtelu oli laitonta, eivätkä he näytä kärsineen samanlaisesta julkisesta häpeästä kuin Spartan orjat. Ateenassa orjat työskentelivät yleensä paremmissa olosuhteissa. Orjilla oli myös enemmän mahdollisuuksia vapautua kuin Spartassa.

Mitä eroja oli Ateenan ja Spartan kaupunkivaltioiden välillä?

Sparta erosi Ateenasta lähes kaikin tavoin, alkaen sen hallituksesta. Ateena oli demokratia, mutta Sparta oli oligarkia. Oligarkiassa valta on muutamien ihmisten käsissä. Spartan hallitus – samoin kuin spartalainen yhteiskunta – oli omistautunut sotilaalliselle voimalle.

Mitä eroa oli Spartan ja Ateenan talouden välillä?

Ateenan talous perustui kauppaan muiden kaupunkivaltioiden ja useiden ulkomaisten maiden kanssa. Spartan talous perustui maanviljelyyn ja valloituksiin. Sparta oli riippuvainen orjista ja muista ei-kansalaisista, jotka tyydyttivät monia tarpeitaan. Ateenassa pojat kasvatettiin hyviksi kansalaisiksi.

Mitä eroa on spartalaisella ja ateenalaisella koulutuksella?Ateenalaisessa koulutuksessa keskityttiin taiteellisiin ja poliittisiin asioihin, kun taas spartalaisessa koulutuksessa keskityttiin ensisijaisesti asepalvelukseen ja fyysiseen suorituskykyyn. Spartassa pojille ja tytöille opetettiin nuoresta pitäen sotaan ja järjestyksen ylläpitämiseen liittyviä aiheita kukistamalla viholliset väkivaltaisesti ja täydellisesti.