Mikä on jatkosota?adjektiivi. sodanjälkeinen ˈpōs(t)-ˌwär. : sodan jälkeen tapahtuva tai olemassa oleva. erityisesti : toisen maailmansodan jälkeen tapahtuva tai olemassa oleva.

Mitä post tarkoittaa sodassa?

Sotilasläänin määritelmät. sotilaallinen laitos, johon joukkojen joukko on sijoitettu. ”tämä sotilasasema tarjoaa tärkeän tulonlähteen läheiselle kaupungille” synonyymit: posti.

Onko sodan jälkeen vai ennen sitä?

Laajemmin sanottuna sodanjälkeinen ajanjakso (tai sodan jälkeinen ajanjakso) on sodan päättymistä välittömästi seuraava ajanjakso. Sodanjälkeinen ajanjakso voi muuttua sotien väliseksi ajanjaksoksi (interwar period tai interbellum), kun samojen osapuolten välinen sota jatkuu myöhemmin (kuten ensimmäisen ja toisen maailmansodan välinen ajanjakso).

Mitä pidetään sodan jälkeisenä aikana?

Sodanjälkeiset Yhdysvallat 1945-1968.

Mikä oli ensimmäinen kylmän sodan jälkeinen konflikti?

Lähes kaksi vuotta YK:n välityksellä Persianlahdella solmitun tulitauon jälkeen Irakin ja Iranin hallitukset eivät onnistuneet aloittamaan keskusteluja pysyvän rauhansopimuksen aikaansaamiseksi.

Milloin kylmän sodan jälkeinen aika päättyi?

1991
Vuoden 1991 lopulla Neuvostoliitto romahti, ja sen ruumiista syntyi 15 uutta itsenäistä valtiota, mukaan lukien Venäjä, jolla oli demokraattisesti valittu, antikommunistinen johtaja. Kylmä sota oli päättynyt.

Mitkä ovat sodanjälkeisen ajan tärkeitä asioita?Toisen maailmansodan päättymisen (1945) ja vuoden 1970 välisen ajanjakson määrittävät kolme tärkeää poliittista tapahtumaa: kylmä sota, kansalaisoikeusliike ja Vietnamin sota. Nämä kolme tapahtumaa muodostavat yleiset puitteet monille yhteiskunnallisille ja poliittisille muutoksille, joita Amerikassa tapahtui tuona aikana.Mitkä olivat Yhdysvaltojen kylmän sodan jälkeiset tavoitteet?

Kylmän sodan jälkeen Yhdysvallat sen sijaan asui vaikeasti saavutettavassa valinnanvapauden valtakunnassa.” Yhdysvallat, jonka poliittinen ap- paraatti oli rakennettu pääasiassa Neuvostoliiton pelottelemiseksi ja pelottelemiseksi, lähti kylmästä sodasta päättäväisesti levittämään keskeisiä demokratian ja vapaan markkinatalouden ihanteitaan.

Mitä tapahtui kylmän sodan päättymisen jälkeen?

Kolme asiaa määritteli kylmän sodan jälkeisen maailman. Ensimmäinen oli Yhdysvaltojen valta. Toinen oli Kiinan nousu alhaisiin palkkoihin perustuvan maailmanlaajuisen teollisen kasvun keskukseksi. Kolmas tekijä oli Euroopan nousu uudelleen massiiviseksi, yhdentyneeksi talousmahdiksi.

Mitä vaikutuksia kylmän sodan päättymisellä oli maailmaan?

Itä-Euroopassa kylmän sodan päättyminen on johtanut talouskasvun aikakauteen ja liberaalien demokratioiden määrän suureen kasvuun, mutta muualla maailmassa, kuten Afganistanissa, itsenäisyyteen liittyi valtion romahtaminen.