Mikään osavaltio ei saa säätää tai panna täytäntöön lakia, joka rajoittaa Yhdysvaltojen kansalaisten erioikeuksia tai vapauksia; eikä mikään osavaltio saa riistää keneltäkään henkilöltä henkeä, vapautta tai omaisuutta ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä; eikä kieltää keneltäkään sen lainkäyttövaltaan kuuluvalta henkilöltä yhtäläistä lain suojaa.