Oikeuskäytäntö (tai oikeuskäytäntö) on tuomioistuinten laatimaa ja tuomareiden päättämää oikeutta. Oikeuskäytäntö perustuu stare decisis -periaatteeseen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ”pysyä päätöksissä”.