Tärkeimpien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten aikajana

  • 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (yleinen julistus) …
  • Vuoden 1948 kansanmurhasopimus. …
  • 1951 pakolaissopimus. …
  • 1960 Syrjintä työelämässä koskeva yleissopimus. …
  • vuoden 1966 rotusyrjintää koskeva yleissopimus. …
  • 1966 taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia koskeva yleissopimus.