Oregonin lait ovat lakiehdotuksia, jotka edustajainhuone ja senaatti hyväksyvät kussakin lainsäädäntöistunnossa. Oregonin lakeja kutsutaan usein ”istuntolaeiksi”. Valtiosihteeri antaa jokaiselle kuvernöörin hyväksymälle lakiesitykselle Oregonin lakien luvun numeron.