Eettiset periaatteet perustuvat seuraaviin periaatteisiin: oikeudellisten palvelujen kuluttajien etujen ajaminen, oikeudenmukaisuuden nimissä toimiminen, rehellisyys ja rehellisyys laajalti tunnustettujen moraalisten periaatteiden mukaisesti.