Miten valamiehistön ja common law -oikeuden kehittyminen edisti demokratiaa? Common law auttoi lupaamaan yhtenäisen oikeusjärjestelmän, ja valamiehistöt kontrolloivat ja rajoittivat monarkian valtaa, mutta silti kansalaiset osallistuivat valamiehistöjen kautta parlamenttiin.