Kansainvälinen ihmisoikeussopimus on epävirallinen nimitys, joka annetaan ihmisoikeuksien yleismaailmalliselle julistukselle ja seuraaville YK:n ihmisoikeussopimuksille: Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus.