Sovellettavan lain lausekkeessa ilmoitetaan, minkä maan lakeja sopimukseen sovelletaan, kun taas oikeuspaikkalauseke on riitojen ratkaisemista koskeva määräys, jonka avulla osapuolet voivat sopia, minkä maan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään sopimuksesta aiheutuvia riitoja.