Kukin artikla sisältää eri jaksoja ja lausekkeita, jotka auttavat järjestämään asiakirjan. Muutokset ovat lisäyksiä ja muutoksia, joita perustuslakiin on tehty sen ratifioinnin jälkeen.