Yksinomaista toimivaltaa koskevan lausekkeen mukaan vain yhden maan tuomioistuimet voivat käsitellä sopimuksesta johtuvia riitoja. Tämä antaa käytännössä varmuuden siitä, missä riita voidaan ratkaista, mutta rajoittaa myös osapuolet ratkaisemaan riidat valitulla lainkäyttöalueella.