Määritelmä. Nullum crimen sine lege tarkoittaa latinaksi ”ei rikosta ilman lakia”.