Nämä asiakirjat luovat perustan vapauksillemme, opastavat meitä epävarmoina aikoina ja vahvistavat oikeuksiamme Missourin ja Amerikan yhdysvaltojen kansalaisina.