Oikeus- ja valitusjulistuksen pääargumentti oli käsite ”ei verotusta ilman edustusta”. Argumentti oli…