James Madisonin Virginia-suunnitelmassa, joka esiteltiin perustuslakikokoukselle vuonna 1787, hahmoteltiin vahva kansallinen hallitus, jossa oli kolme hallinnonhaaraa: lainsäädäntö-, toimeenpano- ja oikeuslaitos. Suunnitelman mukaan lainsäätäjät jaettiin kahteen elimeen (senaatti ja edustajainhuone), joilla oli suhteellinen edustus.